Portal de Transparència

El Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC), de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té habilitat aquest portal de transparència per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat activa a les que es troba subjecta.

La informació es publica de manera comprensible, gratuïta i garantint el fàcil accés amb la missió de reforçar la transparència i la publicitat de l’organització.

 

 

error: