Protecció de Dades

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament
Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC)
Finalitat del tractamentGestionar la subscripció d’associats i l’enviament d’informació de les activitats del CRAC i les seves seccions, dirigides als seus socis/es.
LegitimacióConsentimient. Inscripció d’alta com a soci/a.
DestinatarisNo es contempla la cessió de dades a tercers, llevat obligació legal.
DretsAccedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació adicionalPot consultar la información adicional y específica sobre la protección de datos accedint a l’enllaç: http://www.cracreus.cat/informacio-proteccio-de-dades/

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és el Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals (CRAC), amb adreça postal carrer Aleus, 5, baixos, 43201 de Reus (Tarragona), i la pàgina web www.cracreus.cat

2. Quines són les dades del responsable de Protecció de Dades?

El responsable de Protecció de Dades del CRAC és el Sr. Marc Sabaté Mercadé, secretari de la Junta directiva. L’adreça de correu electrònic del responsable de protecció de dades del CRAC és atencioalsoci@cracreus.cat i l’adreça postal és carrer Aleus, 5, baixos, 43201 de Reus (Tarragona).

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Al CRAC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la subscripció d’associats d’aquesta entitat i l’enviament d’informació de les activitats que realitza el CRAC i les seves seccions.

Aquesta informació s’utilitzarà per a la inscripció de les activitats organitzades pel CRAC i el control de la vinculació amb el CRAC.

4. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió, interessant la baixa de la seva condició de soci/a del CRAC.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment, a través de la sol·licitud d’inscripció d’alta com a soci/a del CRAC, o bé pel formulari d’actualització de dades personals habilitat a la intranet d’aquesta associació.

6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

Les vostres dades són només per a l’organització de les activitats del CRAC i la gestió de la subscripció de soci/a.

No es contempla la cessió de dades a tercers.

7. Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si al CRAC estem tractant dades personals  que la concerneixen o no.

Qualsevol persona té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la  rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan  les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden  sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les  conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. El CRAC deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, llevat de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar  possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades  personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre   responsable.

8. Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat al CRAC de forma presencial o postal al c/Aleus, 5, baixos, 43201 de Reus (Tarragona), o a través de mitjans electrònics a l’adreça https://cracreus.cat o atencioalsoci@cracreus.cat

9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una  reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-ho al responsable de protecció de dades del CRAC.

Tradueix »